Zeker in de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat mensen worden ontslagen vanwegen bedrijfseconomischie redenen. Dit ontslag kom omdat bedrijven moeten inkrimpen of bezuinigen. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen moet de werkgever aantonen bij de kantonrechter dat er een structureel probleem is.  Uw werkgever mag u niet ontslaan met het excuus dat het niet goed gaat met het bedrijf, en dat het slechts een tijdelijke situatie is.

Vaak is er een reorganisatie waarbij ontslagen vallen vanwege bedrijfseconomische redenen.

kijk hier voor meer redenen van ontslag

Er zijn een aantal reden waarom werkgevers mensen ontslaan. In feite zijn grofweg de volgende ontslagredenen aan te wijzen:

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag vanwege disfunctioneren
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie
  • Onstlag bij een faillissement

Bij ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie is er een conflict tussen de werknemer en de werkgever. De oorsprong van zo’n ernstig arbeidsconflict  kan meerdere oorzaken hebben. Denk aan intieme relaties tussen collega’s, ruzie met de baas of andere collega’s, etc. Ook hier geldt dat een werkgever bij de kantonrechter duidelijk moet maken dat de arbeidsrelatie ernstig is verstoord. Om dat duidelijk te maken moet de werkgever aankomen met een dossier waarin beoordelingsverslagen en verslagen van functioneringsgesprekken zijn opgenomen.

kijk hier voor meer redenen van ontslag

Bij ontslag vanwege disfunctioneren zegt de werkgever eigenlijk dat een werknemer niet meer geschikt is voor zijn of haar huidige functie. Zoals het woord al zegt is disfunctioneren het meer goed functioneren.

Ontslag vanwege disfunctioneren is een twistbaar begrip voor de werknemer. Immers wat is precies het niet meer voldoen aan de gestelde functie-eisen? Enerzijds kan disfunctioneren te maken hebben met het feit dat men simpelweg niet voldoet aan de functie-eisen. Anderzijds wordt de reden van disfunctioneren opgevoerd als de werkgever vindt dat een werknemer niet meer functioneert op basis van karakter, instelling en gedrag.

Bij ontslag op basis van disfunctioneren moet de werkgever kunnen aantonen dat een werkgever niet meer voldoet aan de gestelde functie-eisen.  Dat doet een werkgever meestal aan de hand van een dossier waarin de beoordeling en verschillende gespreksverslagen zijn opgenomen. Meestal gaat er een behoorlijke historie schuil achter ontslag bij disfunctioneren.

kijk hier voor meer redenen van ontslag

Bij ontslag op staande voet is er sprake van een ernstig verwijt waarbij de werknemer per onmiddellijk (per direct) wordt ontslagen. Denk hierbij aan het drinken van alcohol onder werktijd, pornografisch materiaal bekijken op de computer op het kantoor, en ernstige agressie op de werkvloer.

Bij ontslag op staande voet kan het contract (de arbeidsovereenkomst) direct worden ontbonden. Bij ontslag op staande voet hoeft de werkgever geen rekening te houden met een eventuele opzegtermijn die in het contract staat.

kijk hier voor meer redenen van ontslag

More Articles ...