Bij ontslag vanwege disfunctioneren zegt de werkgever eigenlijk dat een werknemer niet meer geschikt is voor zijn of haar huidige functie. Zoals het woord al zegt is disfunctioneren het meer goed functioneren.

Ontslag vanwege disfunctioneren is een twistbaar begrip voor de werknemer. Immers wat is precies het niet meer voldoen aan de gestelde functie-eisen? Enerzijds kan disfunctioneren te maken hebben met het feit dat men simpelweg niet voldoet aan de functie-eisen. Anderzijds wordt de reden van disfunctioneren opgevoerd als de werkgever vindt dat een werknemer niet meer functioneert op basis van karakter, instelling en gedrag.

Bij ontslag op basis van disfunctioneren moet de werkgever kunnen aantonen dat een werkgever niet meer voldoet aan de gestelde functie-eisen.  Dat doet een werkgever meestal aan de hand van een dossier waarin de beoordeling en verschillende gespreksverslagen zijn opgenomen. Meestal gaat er een behoorlijke historie schuil achter ontslag bij disfunctioneren.

kijk hier voor meer redenen van ontslag