Er zijn een aantal reden waarom werkgevers mensen ontslaan. In feite zijn grofweg de volgende ontslagredenen aan te wijzen:

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag vanwege disfunctioneren
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie
  • Onstlag bij een faillissement