Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van je werkgever wordt beëindigd, heb je in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding. Andere termen voor de ontslagvergoeding zijn gouden handdruk, vertrekpremie, ontslagvergoeding, beeïndigingsvergoeding of exitregeling..

De hoogte van de ontslagvergoeding kan je onderling met je werkgever overeenkomen, bijvoorbeeld als jij daar samen met ontslagjuristen en de werkgever over onderhandeld hebben. Als jullie er samen niet uitkomen, dan is het de kantonrechter, die over de ontslagvergoeding een uitspraak doet.

Bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding zijn de navolgende omstandigheden van belang:

  • Wie is schuldig aan het ontslag
  • Jouw functioneren (was dat altijd goed of juist niet)?
  • de duur van je arbeidscontract
  • Je leeftijd
  • Je kansen op de arbeidsmarkt
  • Je functie
  • de hoogte van je salaris

Bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding, die aan de werknemer dient toe te komen, wordt veelal de zogenaamde kantonrechtersformule gehanteerd