Bij het zoeken naar informatie op internet, bijvoorbeeld via Google, worden woorden nogal eens fout ingetoets.

De fouten die gemaakt worden bij het woord ontslag, zijn bijvoorbeeld: onslag, ontsalg, onlsag, ontsla, oonslag, ontlsag, etc

Bij vergoeding typt men wel eens: verhoeding, vegroeding, vegroedign, vergoedign, vergeoding, vegreoding.

Grappig is dat mensen wel vaak kunnen lezen wat er staat, als de eerste en laatste letter maar goed staan. Techniek kan dat nog niet zo goed.

 Hier een voorbeeld: Ontsalg vergeoding is het inrfmaoite prtaaol waar je hlup en adives vidnt oevr onstalg, avdoaceten, beemiddling.

Onze eigen TNT Post gaat tot 2010 tussen de 6500 en 7000 banen schrappen. Als de werknemers en vakbonden niet akkoord gaan met een versobering van de arbeidsvoorwaarden worden dat er nog meer.

De site nu.nl schrijft hierover het volgende:

TNT sluit gedwongen ontslag niet uit. Het concern zei dinsdag collectief ontslag sociaal niet wenselijk te vinden en daarom in te zetten op een versobering van de arbeidsvoorwaarden in plaats van het ontslag van in totaal 11.000 mensen. Voor salarisverhogingen is geen ruimte. Het bedrijf zegt "op zijn best" de nullijn te hanteren.

Read more: Gedwongen ontslag bij TNT post

Een commissie van de Kring van Kantonrechters werkt momenteel aan voorstellen die moeten leiden tot een herziening van de zogenoemde 'kantonrechtersformule'. Deze formule bepaalt de hoogte van een ontslagvergoeding. Volgens een ingewijde zouden werkgevers na deze revisie een substantieel lagere schadeloosstelling bij ontslag moeten betalen.

Desgevraagd bevestigt kantonrechter Monetta Ulrici van de rechtbank in Amsterdam dat een commissie de kantonrechtersformule bekijkt. 'Dat doet ze naar aanleiding van onze evaluatievergadering van eind januari. Toen bleek dat kantonrechters soms het gevoel hebben dat de huidige formule op onderdelen tekortschiet', aldus Ulrici, die tevens zitting heeft in het bestuur van de Kring van Kantonrechters.

De kantonrechtersformule houdt in dat rechters bij ontslagzaken een werknemer gewoonlijk één maandsalaris per dienstjaar als ontslagvergoeding toekennen. Werknemers boven de 40 jaar ontvangen 1,5 maand per jaar en vijftigers krijgen twee maanden mee. De vergoeding kan hoger of lager uitvallen als de werkgever of werknemer in gebreke is gebleven.

Read more: Herziening van de kantonrechtersformule

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken denkt dat met ontslag bedreigde postbodes van TNT Post, nu het goed gaat met de economie, een goede kans hebben op een andere baan bij bijvoorbeeld politie, beveiligingsdiensten en busbedrijven.

Hij zei in de Tweede Kamer dat de overheid daarbij gaat helpen.

TNT Post kondigde vorige week aan 7.000 tot 12.000 arbeidsplaatsen te gaan schrappen, één week voordat de Tweede Kamer de postwet behandelt. Die wet voorziet in meer concurrentie voor TNT Post.

Read more: Postbode heeft goede kans op andere baan

Terwijl de vakbonden een gematigde loonontwikkeling beloven, ontvangen mensen die meer dan 75.000 euro per jaar beuren bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog maar één jaarsalaris mee als ontslagvergoeding mee.

De ontslag-vergoeding zal hiermee drastisch minder worden voor top-managers en dure executives met top-inkomens bij de grote multinationals. Hoeveel de vergoeding voor ontslag dan wordt, is dus gemaximeerd tot een jaarsalaris. Het is onzeker of bonussen, opties en aandelen ook worden verwerkt in de ontslagvergoeding van managers. De waarde van een executive leaseauto werd al niet meegenomen in de ontslagvergoeding.

Ontslagrecht
Een versoepeling van het ontslagrecht komt er niet. Volgens mensen in Den Haag heeft minister Donner hierover overeenstemming bereikt met de FNV en werkgevers. De bonden beloven volgend jaar te zorgen voor een gematigde loonontwikkeling. De maximale looneisen zullen daarom net als vorig jaar op 3,5% uitkomen.

WW-premie en de BTW
De tweede kamer had eerder al voorgenomen om af te zien van de geplande btw-verhoging van 19% naar 20% en de WW-premie voor werknemers af te schaffen.

Page 2 of 3