Zoek de spullen bij elkaar die u nodig hebt om uw ontslag te betwisten en een gepaste compensatie voor uw ontslag te verkrijgen. Wat hebt u daarvoor zoal nodig?

  • De arbeidsovereenkomst
  • Uw laatste twee loonstrookjes
  • Een cao waar u onder valt, als die er is. Als u die niet hebt, geen nood, ze zijn overal opvraagbaar.
  • Het arbeids-, personeels- of bedrijfsreglement dat in uw organisatie van toepassing is.
  • Een dagvaarding of processtukken die uw werkgever u heeft opgestuurd, als ze er al zijn.
  • Alle correspondentie tussen u en uw werkgever.
  • Het voorstel, indien beschikbaar, van uw werkgever aangaande uw ontslag.