DEN HAAG - Werknemers die hun baan verliezen kunnen geen aanspraak meer maken op een ontslagvergoeding. Dat adviseert de gezaghebbende Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan het kabinet in het rapport 'Investeren in werkzekerheid'.

 


In het rapport, dat komende dinsdag wordt gepresenteerd, stelt de WRR voor werknemers in plaats van een vergoeding na ontslag leerrechten te geven die tijdens de loopbaan gebruikt moeten worden, zodat een werknemer bij onverhoopt ontslag volledig bij de tijd is. Eventueel kan de opzegtermijn nog gebruikt worden voor reïntegratie of scholing. Onderlinge afspraken. Daarnaast moeten werkgevers en werknemers onderling in cao's afspraken gaan maken over het beëindigen van een dienstverband. Daarmee worden de ontslagaanvraag bij het CWI en de goedkeuring van de kantonrechter overboord gezet. Nu moet het ontslag door een van beide instanties getoetst worden.Bij de kabinetsformatie ligt het heikele onderwerp ontslagrecht ook op tafel. Het vergaande advies van de WRR kan dan ook zeker een rol gaan spelen bij de formatiebesprekingen tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Het CDA wil de ontslagvergoeding inperken. Voorwaarde is wel dat voldoende geïnvesteerd wordt in scholing. De PvdA wil niet tornen aan het huidige ontslagrecht, tenzij de sociale partners een akkoord bereiken.

bron: telegraaf

Herken uw situatie

Soms voelt u aankomen dat uw ontslag in de lucht hangt. Dat kan zijn omdat u een conflict op uw werk hebt. Dat is een beklemmend gevoel waarvan u wakker kunt liggen. Want hoe moet het verder als u uw baan verliest?

Let op de voortekenen die een mogelijk ontslag aankondigen.

>> Bekijk voortekenen van dreigend ontslag

Gouden handdruk

De oprotpremie die je krijgt bij je ontslag heet ook wel gouden handdruk. Grappig om te zien dat deze twee termen verschillende invalshoeken hebben; een negatieve en een positieve. Wat ze gemeen hebben is dat het beide om geld gaat. Een ontslagvergoeding is soms heel veel, soms niet meer dan een kleine pleister op de grote wond. Maar wat moet u nu doen met dat geld? Uitgeven, sparen? Bij ontslag zijn de meeste mensen de eerste dagen van slag, gedesorienteerd. Later in het ontslag proces, als de ontslagvergoeding wordt toegekend is er tijd voor de toekomst. Wat doe je na ontslag met je ontslagvergoeding?