DEN HAAG - Het kabinet overweegt om de vergoedingen die werkgevers moeten betalen wanneer ze een personeelslid ontslaan aan een maximum te binden. 

Daarbij zou worden gedacht aan maximaal één jaarsalaris en zou de gouden handdruk hooguit circa 90.000 euro mogen bedragen.

Volgens ingewijden zal het kabinet dat volgende week woensdag inbrengen tijdens de participatietop met vakbonden en werkgeversorganisaties. Op die top moeten afspraken tot stand komen over het aan de slag krijgen van 200.000 personen.

 

Huidige ontslagregels aanpassen

Volgens de werkgevers kan dat alleen als de huidige ontslagregels worden aangepast. Bedrijven vinden dat ze nu te duur uit zijn als ze van een werknemer af willen.

Voor de ontslagvergoeding geldt nu de 'kantonrechtersformule', die gebaseerd is op jaarsalaris, leeftijd en diensttijd. Voor werknemers in de hogere inkomenscategorie kan het bedrag fors oplopen.

Hoge inkomens

Door de ontslagvergoeding te maximeren, zouden vooral de hogere inkomens worden getroffen. Werkgevers zijn dan minder geld kwijt en hoeven niet meer voor elke zaak naar de kantonrechter.

Participatietop

Tot dinsdagochtend zag het er naar uit dat er helemaal geen participatietop zou komen. De ministers van PvdA en ChristenUnie voelden er niets voor het ontslagrecht ter discussie te stellen, omdat de vakbonden daar mordicus tegen zijn.

Kort voor het begin Tweede Kamerdebat over het beleidsprogramma van het kabinet kon CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken melden dat er toch een top komt, en dat het ontslagrecht op de agenda staat. Intensief overleg daarover, ook met de sociale partners, ging daaraan vooraf.

Herken uw situatie

Soms voelt u aankomen dat uw ontslag in de lucht hangt. Dat kan zijn omdat u een conflict op uw werk hebt. Dat is een beklemmend gevoel waarvan u wakker kunt liggen. Want hoe moet het verder als u uw baan verliest?

Let op de voortekenen die een mogelijk ontslag aankondigen.

>> Bekijk voortekenen van dreigend ontslag

Gouden handdruk

De oprotpremie die je krijgt bij je ontslag heet ook wel gouden handdruk. Grappig om te zien dat deze twee termen verschillende invalshoeken hebben; een negatieve en een positieve. Wat ze gemeen hebben is dat het beide om geld gaat. Een ontslagvergoeding is soms heel veel, soms niet meer dan een kleine pleister op de grote wond. Maar wat moet u nu doen met dat geld? Uitgeven, sparen? Bij ontslag zijn de meeste mensen de eerste dagen van slag, gedesorienteerd. Later in het ontslag proces, als de ontslagvergoeding wordt toegekend is er tijd voor de toekomst. Wat doe je na ontslag met je ontslagvergoeding?