DEN HAAG - Het kabinet overweegt om de vergoedingen die werkgevers moeten betalen wanneer ze een personeelslid ontslaan aan een maximum te binden. 

Daarbij zou worden gedacht aan maximaal één jaarsalaris en zou de gouden handdruk hooguit circa 90.000 euro mogen bedragen.

Volgens ingewijden zal het kabinet dat volgende week woensdag inbrengen tijdens de participatietop met vakbonden en werkgeversorganisaties. Op die top moeten afspraken tot stand komen over het aan de slag krijgen van 200.000 personen.

Read more: Kabinet wil ontslagvergoeding verhogen

Een ontslagvergoeding van 8 miljoen euro! Ex topman van de ABN, Jan Peter Schmittmann, heeft via de kantonrechtersformule een ontslagvergoeding gekregen van 8 miljoen. Zou dit de hoogste ontslagvergoeding zijn die een kantonrechter ooit heeft toegekend?

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil duidelijkheid van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken over het plan om de gouden handdruk, ook wel ontslagvergoeding genoemd, bij ontslag te maximaliseren. Op verzoek van VVD'er Atzo Nicolaï houdt de Kamer hierover donderdagavond 21 juni 2007 een spoeddebat met de CDA-bewindsman.

Media
Vooral de oppositiefracties zijn boos dat ze via de media hebben moeten vernemen over het voorstel dat het kabinet volgende week woensdag op tafel wil leggen tijdens de participatietop met vakbonden en werkgeversorganisaties.

Die bijeenkomst moet leiden tot afspraken over het aan het werk helpen van 200.000 extra mensen.

Read more: Tweede Kamer wil duidelijkheid over beperking gouden handdruk

Je hebt net te horen gekregen dat je wordt ontslagen of je voelt dat er ontslag dreigt. Misschien ben je zelfs al ontslagen. Je bent op zoek naar informatie rondom je rechten, plichten en de hoogte van een ontslagvergoeding of ontbindingsvergoeding.

Er staat je nu een intensieve periode te wachten. Voordat die ingaat moet je de onderstaande dingen doen:

1. Ga nooit direct akkoord met je ontslag! Maak bezwaar tegen je ontslag.
2. Teken nooit meteen het ontslagvoorstel van je werkgever
3. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging met onderbouwing van je ontslag
4. Geef aan dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van arbeid.

Daarnaast is het belangrijk om de juiste mensen in te schakelen die je helpen bij de juridische afwikkeling van het ontslag. Want als je niet goed uitkijkt ontvang je én geen uitkering én geen ontslag vergoeding van je werkgever.

Deze site bied je hulp bieden rondom het hele proces van ontslag en de vergoeding. Vindt hulp van medestanders, ontslag advocaten en lotgenoten.

Bij het zoeken naar informatie op internet, bijvoorbeeld via Google, worden woorden nogal eens fout ingetoets.

De fouten die gemaakt worden bij het woord ontslag, zijn bijvoorbeeld: onslag, ontsalg, onlsag, ontsla, oonslag, ontlsag, etc

Bij vergoeding typt men wel eens: verhoeding, vegroeding, vegroedign, vergoedign, vergeoding, vegreoding.

Grappig is dat mensen wel vaak kunnen lezen wat er staat, als de eerste en laatste letter maar goed staan. Techniek kan dat nog niet zo goed.

 Hier een voorbeeld: Ontsalg vergeoding is het inrfmaoite prtaaol waar je hlup en adives vidnt oevr onstalg, avdoaceten, beemiddling.

Onze eigen TNT Post gaat tot 2010 tussen de 6500 en 7000 banen schrappen. Als de werknemers en vakbonden niet akkoord gaan met een versobering van de arbeidsvoorwaarden worden dat er nog meer.

De site nu.nl schrijft hierover het volgende:

TNT sluit gedwongen ontslag niet uit. Het concern zei dinsdag collectief ontslag sociaal niet wenselijk te vinden en daarom in te zetten op een versobering van de arbeidsvoorwaarden in plaats van het ontslag van in totaal 11.000 mensen. Voor salarisverhogingen is geen ruimte. Het bedrijf zegt "op zijn best" de nullijn te hanteren.

Read more: Gedwongen ontslag bij TNT post

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken denkt dat met ontslag bedreigde postbodes van TNT Post, nu het goed gaat met de economie, een goede kans hebben op een andere baan bij bijvoorbeeld politie, beveiligingsdiensten en busbedrijven.

Hij zei in de Tweede Kamer dat de overheid daarbij gaat helpen.

TNT Post kondigde vorige week aan 7.000 tot 12.000 arbeidsplaatsen te gaan schrappen, één week voordat de Tweede Kamer de postwet behandelt. Die wet voorziet in meer concurrentie voor TNT Post.

Read more: Postbode heeft goede kans op andere baan

Een commissie van de Kring van Kantonrechters werkt momenteel aan voorstellen die moeten leiden tot een herziening van de zogenoemde 'kantonrechtersformule'. Deze formule bepaalt de hoogte van een ontslagvergoeding. Volgens een ingewijde zouden werkgevers na deze revisie een substantieel lagere schadeloosstelling bij ontslag moeten betalen.

Desgevraagd bevestigt kantonrechter Monetta Ulrici van de rechtbank in Amsterdam dat een commissie de kantonrechtersformule bekijkt. 'Dat doet ze naar aanleiding van onze evaluatievergadering van eind januari. Toen bleek dat kantonrechters soms het gevoel hebben dat de huidige formule op onderdelen tekortschiet', aldus Ulrici, die tevens zitting heeft in het bestuur van de Kring van Kantonrechters.

De kantonrechtersformule houdt in dat rechters bij ontslagzaken een werknemer gewoonlijk één maandsalaris per dienstjaar als ontslagvergoeding toekennen. Werknemers boven de 40 jaar ontvangen 1,5 maand per jaar en vijftigers krijgen twee maanden mee. De vergoeding kan hoger of lager uitvallen als de werkgever of werknemer in gebreke is gebleven.

Read more: Herziening van de kantonrechtersformule

Terwijl de vakbonden een gematigde loonontwikkeling beloven, ontvangen mensen die meer dan 75.000 euro per jaar beuren bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog maar één jaarsalaris mee als ontslagvergoeding mee.

De ontslag-vergoeding zal hiermee drastisch minder worden voor top-managers en dure executives met top-inkomens bij de grote multinationals. Hoeveel de vergoeding voor ontslag dan wordt, is dus gemaximeerd tot een jaarsalaris. Het is onzeker of bonussen, opties en aandelen ook worden verwerkt in de ontslagvergoeding van managers. De waarde van een executive leaseauto werd al niet meegenomen in de ontslagvergoeding.

Ontslagrecht
Een versoepeling van het ontslagrecht komt er niet. Volgens mensen in Den Haag heeft minister Donner hierover overeenstemming bereikt met de FNV en werkgevers. De bonden beloven volgend jaar te zorgen voor een gematigde loonontwikkeling. De maximale looneisen zullen daarom net als vorig jaar op 3,5% uitkomen.

WW-premie en de BTW
De tweede kamer had eerder al voorgenomen om af te zien van de geplande btw-verhoging van 19% naar 20% en de WW-premie voor werknemers af te schaffen.

Page 1 of 2

Herken uw situatie

Soms voelt u aankomen dat uw ontslag in de lucht hangt. Dat kan zijn omdat u een conflict op uw werk hebt. Dat is een beklemmend gevoel waarvan u wakker kunt liggen. Want hoe moet het verder als u uw baan verliest?

Let op de voortekenen die een mogelijk ontslag aankondigen.

>> Bekijk voortekenen van dreigend ontslag

Gouden handdruk

De oprotpremie die je krijgt bij je ontslag heet ook wel gouden handdruk. Grappig om te zien dat deze twee termen verschillende invalshoeken hebben; een negatieve en een positieve. Wat ze gemeen hebben is dat het beide om geld gaat. Een ontslagvergoeding is soms heel veel, soms niet meer dan een kleine pleister op de grote wond. Maar wat moet u nu doen met dat geld? Uitgeven, sparen? Bij ontslag zijn de meeste mensen de eerste dagen van slag, gedesorienteerd. Later in het ontslag proces, als de ontslagvergoeding wordt toegekend is er tijd voor de toekomst. Wat doe je na ontslag met je ontslagvergoeding?